Privacy Policy

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.winkorders.com bezoekt.

Beheer

De website staat onder het beheer van WinkOrders V.O.F.

Gegevens van gebruikers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deze website worden permanent bewaard.
WinkOrders zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
WinkOrders kan de gegevens die door de gebruiker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van een aanvraag.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het bijhouden van statistieken.
  • Het onder de aandacht brengen van een product, tip, enzovoort waarvan WinkOrders denkt dat het een handigheid is voor de gebruiker.

Vragen

gebruikers kunnen met al hun vragen terecht bij WinkOrders. De contactmogelijkheden bevinden zich rechts onderaan op de website.

Disclaimer

WinkOrders is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Gegevens die door de gebruiker aan WinkOrders zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

De gegevens die de gebruiker aan WinkOrders verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. WinkOrders kan de gebruiker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door WinkOrders voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.


Winkorders is een DIGITAAL platform.
Daarom hebben wij knoppen voorzien die je toelaten de gewenste inhoud af te drukken!
Gebruik deze aub!